brandcelona steps in Bulgaria // brandcelona стъпва в България

11330037_10153054927223208_7881162592316276274_n recortada

11670_10153054980813208_450848809085265224_n

11351416_10153038777813208_5596865193956162231_n

We continuously expand our horizons and spread brandcelona®’s vision around the world. On May 28-29 we took part in the VI Progressive Conference in Sandanski, Bulgaria. The event was organized by Progressive Bulgaria, a B2B publication aimed at the Fast-Moving Consumer Goods sector.

Marc Guitart, on behalf of brandcelona®, had the pleasure of carrying out a lecture entitled Branding & Space Management: What story does your retail space tell?, emphasizing on the importance of building a business’s brand and creating a memorable user experience. The presentation aimed to convey brandcelona®’s design methodology highlighting the incorporation of branding as a crucial part of a company and a business evolution process.

We were delighted to get to know diverse professionals during the conference and hopefully, we inspired them with brandcelona®’s vision of the world.

We would like to thank Katya Dzhatova and the whole Progressive team for the invitation to participate and congratulate them for successfully organizing the event.

Do novi sreshti, Bulgaria!

__ _

Ние от brandcelona® постоянно се стремим да разширяваме кръгозора си и да разпространяваме идеите си по света. На 28-29 май участвахме в VI Progressive Конференция в Сандански, България. Събитието бе организирано от Progressive България, B2B печатно издание, специализирано в сектора на бързооборотни стоки.

Представяйки brandcelona®, Марк Гитарт изнесе лекция на тема Брандинг & Спейс Мениджмънт: Каква история разказва Вашето търговско пространство?, в която той подчерта важността от изграждане на марката на един бизнес и от създаване на запомнящо се потребителско изживяване. Неговата презентация представи дизайн методите на brandcelona®, изтъквайки брандинга като ключов подход за една компания и за процеса на развитие на един бизнес.

По време на конференцията имахме удоволствието да се запознаем с различни професионалисти и се надяваме, че сме успели да ги вдъхновим с поглед през светогледа на brandcelona®.

Искаме да благодарим на Катя Джатова и на целия екип на Progressive за поканата за участие и да ги поздравим за успешната организация на събитието.

До нови срещи, България!